MERMER

Beli mermer

Mermer

Mermer ili Mramor je metaformna stena koja je nastala ponovnom kristalizacijom krečnjaka ili dolomita. Zbog svoje izuzetne lepote mermer je veoma cenjen u umetnosti kao materijal za izradu skulptura i u građevinarstvu kao ukrasni kamen. Iako su sve podvrste mermera slične po mineralnoj kompozicije, mermeri se najčešće razvrstavaju po boji tako da razlikujemo: beli mermer, crni mermer, zlatni mermer, crveni mermer i zeleni mermer.

Crni mermer
Zlatni mermer
Zeleni mermer
Mermerna kuhinja
Mermerno kupatilo
Mermerna pećina
Mermerne statue na Fontani Trevi u Rimu

Mapa

Kontaktirajte nas

GRANIT VKN d.o.o
16. oktobra 34
Beograd Zvezdara

Telefoni:
011/2639-500
011/3281-907

Email: office@granitvkn.rs